Báo giá Online Đăng nhập
vào hệ thống
P&T

Thuê kho bãi

Khai báo hải quan

P&T EXCHANGE CO., LTD sẽ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng thuê kho ngoại quan trong các thủ tục khai báo hải quan và đội ngũ nhân viên có chứng chỉ hành nghề khai báo hải quan có thể giải quyết tất cả các công việc phát sinh liên quan đến nghiệp vụ khai thuê hải quan giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Các dịch vụ kho ngoại quan của P&T được cung cấp cho các đối tượng hàng hóa:

  • Hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu.
  • Hàng hoá hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.
  • Hàng hoá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tái xuất khẩu.
  • Hàng hoá của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam.
  • Hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhập khẩu.
  • Hàng hoá từ nước ngoài quá cảnh, lưu kho tại Việt Nam để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.
Building information
154, 900 sqft

Size

28

Dock doors

A-Trap compliant

Security

2015

Year Built

25 ft upringhts

Racking height

5 am - 10:00 PM

Hours of opening

Temperature range

Ambient

ESFR

Sprinkler system

154, 900 sqft

Size

2015

Year Built

Temperature range

Ambient

28

Dock doors

25 ft upringhts

Racking height

ESFR

Sprinkler system

A-Trap compliant

Security

5 am - 10:00 PM

Hours of opening

img

How we can help you?

Ronquil coho salmon red snapper duckbill lungfish southern angelfish

Contact us
Pricing

The right price for you, whoever you are

One Pack
Custom business rules, 1 warehouse
95 USD
Starter Pack
Custom business rules, 1 warehouse, Real-time rate
100 USD
Starter Pack
Custom business rules, 1 warehouse, Real-time rate
100 USD