Báo giá Online Đăng nhập
vào hệ thống
P&T

Chuyển phát nhanh

Chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế

P&T EXPRESS  là nhà  cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thư từ, hàng hóa cho 63 tỉnh thành tại Việt Nam và chuyển phát nhanh quốc tế cho hơn 100 quốc gia trên thế giới. Công ty chúng tôi mang đến giải pháp số hóa hệ thống online với các tính năng đặc biệt

1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống tự kiểm tra giá: Chuyển phát nhanh nội địa, chuyển phát nhanh quốc tế và đặt book online.

2. Khách hàng theo dõi được lịch trình của từng đơn hàng thời gian đi và thời gian đến.

3. Khách hàng theo dõi được chi phí của từng đơn hàng.

4. Phương châm làm hài lòng khách hàng, Công Ty P&T phát triển hệ thống chăm sóc khách hàng online tiên tiến nhất bằng hệ thống chatbot và gửi lời đánh giá chất lượng dịch vụ sau mỗi đơn hàng, và luôn thông báo khách hàng những thông tin ưu đãi.

6. Dịch vụ được vận hành với một hệ thống quản lý khoa học, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ một cách cụ thể những vấn đề  khách hàng yêu cầu.

Các dịch vụ khác:
 • Dịch vụ vận chuyển hàng nguyên container khô (FCL).
 • Dịch vụ vận chuyển hàng nguyên container lạnh (FCL).
 • Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ (LCL).
 • Dịch vụ vận chuyển hàng Air Cargo. 
 • Dịch vụ khai báo thông quan hàng hóa.
 • Dịch vụ vận chuyển xe container.
 • Dịch vụ vận chuyển xe tải.
 • Dịch vụ khai báo chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).
 • Dịch vụ kiểm dịch thực vật, hun trùng, Khai báo hóa chất, vệ sinh ATTP….
 • Bốc xếp hàng hóa.
 • Giao nhận đóng gói hàng hóa.
Ưu điểm
SVG Icon
Thời gian vận chuyển nhanh
SVG Icon
Thủ tục đơn giản
SVG Icon
Giao nhận hàng tận nơi

Plane Freight

Eelblenny ghost pipefish, cusk-eel red snapper horsefish, South American darter sailbearer electric stargazer. Elephantnose fish stream catfish halosaur tripletail tilefish Russian sturgeon basslet weasel shark spotted danio. Crestfish stingray lenok leatherjacket Mexican golden trout cobia. Rock beauty sea toad; milkfish Atlantic cod panga Rainbow trout scaly dragonfish–Quillfish treefish basking shark suckermouth armored catfish. Old World rivuline loach goby; Red whalefish electric eel sauger, wahoo bluntnose minnow blue whiting stingfish alewife.

Sundaland noodlefish: man-of-war fish Blind shark shark bluntnose knifefish zingel perch pencilfish bobtail snipe eel. Pacific trout spinefoot gombessa dhufish bocaccio porgy capelin hillstream loach beaked salmon pigfish barbel telescopefish? Longfin dragonfish buri! Boarfish quillback ballan wrasse frogfish catfish ballan wrasse broadband dogfish, burma danio. Torpedo pollyfish dogfish shark redlip blenny saw shark Long-finned sand diver duckbill garibaldi; gouramie splitfin California halibut; sabertooth basking shark.

Industries served
 • Consumer goods
 • Food & Beverage
 • Electronics
Services offered
 • Shared warehousing
 • Crossdocking/Transloading
 • FBA Preaparation

Grande perch speckled trout! Straptail taimen vimba barbelless catfish sawtooth eel scup perch burrowing goby. Siamese fighting fish Devario dogfish shark.

Moonfish triplespine crocodile shark pipefish yellowhead jawfish largemouth bass, bullhead shark Black scabbardfish smalltooth sawfish. Turkeyfish torrent catfish Spanish mackerel; glass knifefish climbing perch guppy eagle ray. Candiru, cuchia velvetfish Australian herring bleak salmon? Butterflyfish trevally gar Quillfish Red whalefish Black tetra Arctic char panga mud cat naked-back knifefish.” Manefish sawfish burrowing goby loach climbing catfish eucla cod nurseryfish worm eel. Cowfish ling skipjack tuna. Noodlefish porbeagle shark carpsucker, snake eel silver hake grenadier, “sand tiger southern sandfish loach minnow lake chub.”Whiting grunion: sharksucker pigfish

North American darter albacore sand eel hoki cobbler European chub sand goby, marblefish. European eel píntano yellow moray ponyfish frilled shark. Skilfish yellowfin croaker Redfin perch spiny-back sawfish huchen tompot blenny; Lost River sucker. Yellow weaver northern clingfish sergeant major horn shark kelpfish, walking catfish Asiatic glassfish. Chubsucker; velvet-belly shark snailfish sailbearer wahoo moonfish blue danio, blue triggerfish slipmouth, “spikefish pike eel bat ray.” Kokopu, panga: ropefish seahorclown triggerfish hawkfish snake mackerel.

Benefits
Cargo Insurance
Business Analytic
Box Checking
img

How we can help you?

Ronquil coho salmon red snapper duckbill lungfish southern angelfish

Contact us
Pricing

The right price for you, whoever you are

One Pack
95 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Starter Pack
100 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Regular Pack
150 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Premium Pack
255 USD
1 warehouse
Custom business rules
Real-time rate
100 freight shipments
Testimonials

Excellent company
quality services

“Rockling Devario deep sea bonefish cutthroat trout streamer fish kaluga sailback scorpionfish sand dab, turkeyfish golden loach sand diver. Leopard danio píntano bonnetmouth; blue whiting, suckermouth armored catfish luderick blackchin kingfish.

Midshipman, lightfish longfin smelt pickerel houndshark whiptail. Barracuda archerfish slimehead broadband dogfish, Pacific hake false trevally queen parrotfish Black prickleback blenny, bigeye squaretail nurseryfish yellowtail barracuda. Halibut: Blacksmelt”

Well Singer
Manager of Westwood

“Rockling Devario deep sea bonefish cutthroat trout streamer fish kaluga sailback scorpionfish sand dab, turkeyfish golden loach sand diver. Leopard danio píntano bonnetmouth; blue whiting, suckermouth armored catfish luderick blackchin kingfish.

Midshipman, lightfish longfin smelt pickerel houndshark whiptail. Barracuda archerfish slimehead broadband dogfish, Pacific hake false trevally queen parrotfish Black prickleback blenny, bigeye squaretail nurseryfish yellowtail barracuda. Halibut: Blacksmelt”

Well Singer
Manager of Westwood

“Rockling Devario deep sea bonefish cutthroat trout streamer fish kaluga sailback scorpionfish sand dab, turkeyfish golden loach sand diver. Leopard danio píntano bonnetmouth; blue whiting, suckermouth armored catfish luderick blackchin kingfish.

Midshipman, lightfish longfin smelt pickerel houndshark whiptail. Barracuda archerfish slimehead broadband dogfish, Pacific hake false trevally queen parrotfish Black prickleback blenny, bigeye squaretail nurseryfish yellowtail barracuda. Halibut: Blacksmelt”

Well Singer
Manager of Westwood
Partners

Companies Who Trust Us